KONCERT
24.04.2016 l Chmury l Warszawa
start: 20:00 / wstęp: 15 zł
W I O
/link FB/


WARSAW IMPROVISERS ORCHESTRA jest zespołem oddający się spontanicznemu tworzeniu muzyki opartej o zasady wolnej improwizacji w wielkiej skali. Projekt założył w 2013 r. saksofonista Ray Dickaty, by umożliwić muzykom warszawskim i okołowarszawskim granie w dużym, improwizującym zespole.  Do dziś wzięło w nim udział ponad pięćdziesięciu muzyków. Orkiestra umożliwia im granie w dużym improwizującym zespole, choć w trakcie występów formują się również mniejsze składy – duety, tercety, kwartety. Orkiestra jest otwarta na pracę z gościnnymi dyrygentami, którzy mają okazję wykorzystać ogrom możliwości oferowanych przez niezwykle zróżnicowaną paletę dźwiękową tak dużego zespołu. Od czasu do czasu wykorzystywane są tradycyjne i graficzne partytury, które dyrygent łączy ze wskazówkami dla muzyków przekazywanymi na bieżąco podczas występu.


Orkiestra pozwala improwizującym muzykom o różnym stopniu zaawansowania lepiej zrozumieć, jak działa dźwięk w większym zespole. Wszechstronne możliwości orkiestry dają rozmaite rezultaty: czasem surowe, kiedy indziej melodyjne czy melancholijne, rytmiczne lub abstrakcyjne, lecz zawsze oparte na jak najlepszym wykorzystaniu całego zespołu. Dzięki umiejętnościom i doświadczeniu muzyków nie tylko publiczność, ale też wykonawcy wyruszają w pełną przygód podróż w nieznane – z gwarancją dotarcia do satysfakcjonującego dla wszystkich celu.  

Muzycy zainteresowani koncertami, powinni z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu poprzez stronę facebookową WIO lub na adres e-mail: warsawimprovisersorchestra@gmail.com.

Uczestnicy mogą wnosić do projektu nuty, pomysły dyrygenckie, kompozycje, itd. Nie zapewniamy żadnego instrumentarium, każdy muzyk przynosi sprzęt ze sobą.