WYKŁAD
31.03.2016 l Zachęta l Warszawa
start: 18:00 / wstęp: FREE

Posłuchaj! O współczesnych związkach

/link FB/

"Posłuchaj! O współczesnych związkach między sztuką a muzyką ::: Wykład dr Inés R. Artoli towarzyszący wystawie Magdaleny Więcek"
Sztuka i muzyka były związane od zawsze, ale w naszych czasach nie jest to temat szeroko badany przez naukowców. Na spotkaniu będziemy zajmować się relacją między sztukami wizualnymi a sztuką dźwięku w nowoczesności, skupiając się zwłaszcza na drugiej połowie XX wieku i początku XXI wieku — szczególnie w odniesieniu do rzeźby i instalacji oraz fuzji, jakie tworzą z muzyką. Podczas wykładu pojawią się przykłady od muzyki poważnej (powiemy także o roli hałasu i ciszy w muzyce klasycznej) do muzyki elektronicznej, instalacji dźwiękowej i performansu. Integralną częścią tego muzycznego wykładu będą seanse słuchania, żebyśmy mogli zrozumieć i odczuć, to co zwykle umyka uszom „nie znającym ciszy”. Zobaczymy i usłyszymy, że sztuki wizualne zajmują się tematem czasu, muzyka zaś rozwija swoje zainteresowanie przestrzenią.

Inés R. Artola — doktor historii sztuki i muzykolożka. Wykładowczyni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, krytyczka, kuratorka, tłumaczka.