by Joanna Szumacher
KONCERT
31.03.2016 l MS1 l Łódź
start: 19:00 / wstęp: 8 zł


BYLE DO WIOSNY


ANNA ZARADNY
/link FB/

BYLE DO WIOSNY” to cykl wydarzeń, podczas których muzyka styka się ze sztukami wizualnymi – seria spotkań dźwięku z obrazem, z działaniem performatywnym, ze swoistym rodzajem pojmowania brzmienia jako tożsamego z twórcą, jego osobą, gestem czy obrazem video. Do cyklu zaproszono artystki odnoszące się w swojej twórczości do muzyki. Dzięki temu potencjał relacji pomiędzy muzyką a sztukami wizualnymi będzie eksplorowany i rozpoznawany w praktyce.

Ubiegłoroczna edycja „Byle do wiosny” skoncentrowała się na męskiej twórczości. Rok 2015 przynosi zmianę. Tym razem zaproszone zostały artystki skupiające się na muzyce i sztukach audiowizualnych, aby ukazać ich podejście do eksperymentów dźwiękowych. To również próba nawiązania do Her Noise, projektu mającego na celu zaprezentowanie różnorodnego odbioru muzyki i sztuki, patrząc przez pryzmat płci. 

Zaproszeni goście tworzą muzykę, performance dźwiękowe i audiowizualne, opierając się na brzmieniach wytwarzanych za pomocą urządzeń elektronicznych. Wspólnym mianownikiem jest prąd i to, co można z jego udziałem stworzyć. „Byle do wiosny” to seria wydarzeń, które próbują odpowiedzieć na pytania: Co znajduje się między muzyką a sztukami wizualnymi? Czym są muzyczne działania performatywne?

Kuratorka: Joanna Szumacher


ANNA ZARADNY
Artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka, instrumentalistka, współtwórczyni Musica Genera Festival oraz wytwórni Musica Genera. Twórczość Anny Zaradny realizuje się w sztuce dźwiękowej i wizualnej. Jako kompozytorka i instrumentalistka porusza się w szerokim spektrum od akustycznej muzyki improwizowanej, o minimalistycznym współczesnym idiomie, do złożonej strukturalnie i kompozycyjnie całkowicie elektronicznej, eksperymentalnej formy. Prace o charakterze wizualnym Zaradny tworzy głównie w formie instalacji, obiektu, fotografii i video. Artystka posługuje się w nich środkami abstrakcji, mikroobiektami dźwiękowymi i architektonicznymi, światłem i przestrzenią. Prace te cechuje wieloznaczność koncepcji i relacji pomiędzy ideami a medium formy. Artystka realizuje projekty na całym świecie, ostatnie ważniejsze prezentacje to m.in. wystawy w: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galeria Starter w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, SiILBERKUPPE w Berlinie, Kunst Werke w Berlinie, oraz koncerty w ramach festiwali: El Nicho Aural Festival (Mexico City), Unsound Festiwal (New York), Exploratory Music From Poland Super-Deluxe (Tokyo, Japan), What is music? (Sydney, Melbourne), All Ears (Oslo). Dyskografia Anny Zaradny obejmuje nagrania solowe i projekty z m.in. Robertem Piotrowiczem, Burkhardem Stanglem, Tony Buckiem, Corem Fuhlerem, Kasperem T Toeplitzem. Jest również autorką muzyki do spektakli teatralnych i projektów multimedialnych. Laureatka nagrody publiczności 5. edycji konkursu „Spojrzenia 2011 – Nagroda Fundacji Deutsche Bank”.