SPOTKANIE
23.02.2016 l Instytut muzykologii UW l Warszawa
start: 18:00 / wstęp: FREESPOTKANIA


NABOROWE


GLISSANDA
/link FB/

"Otwieramy redakcję „Glissanda”!

Na wiosnę magazyn o muzyce współczesnej Glissando zaprasza na cykl spotkań „naborowych” do różnych miejsc w Warszawie. Ich celem jest z jednej strony wprowadzenie do funkcjonowania pisma i poszukiwanie chętnych do współpracy, a z drugiej– przybliżenie kluczowych problemów muzyki nowej. Wśród formuł znajdą się wykłady, seminaria, warsztaty i otwarte wywiady.

Na początek, w ramach prologu przed wiosennymi spotkaniami, zapraszamy 23.02 o godzinie 18 do Instytutu Muzykologii UW (sala no. 3) na spotkanie wokół książki „Mistrz dźwięku i ciszyKrzysztofa Kwiatkowskiego poświęconej Luigiemu Nono (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), które poprowadzi dr hab. Iwona Lindstedt. Kompozytora tego wielokrotnie prezentowaliśmy na łamach „Glissanda” (szczególnie #5-6 i #16), a jego dzieło stanowi szczególnie bliski nam temat." - Glissando


LUIGI NONO
Luigi Nono (1924-1990) był jedną z najważniejszych postaci powojennej muzycznej awangardy i zarazem artystą o radykalnie lewicowych poglądach, pragnącym swą twórczością służyć sprawie rewolucji. Opowiadał się po stronie państw realnego socjalizmu, jednak całkowicie odrzucał płynące z nich estetyczne dyrektywy – jego zdaniem prawdziwie rewolucyjna sztuka winna sięgać po najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne i formalne. Za godny kontynuacji artystyczny wzór uważał nie muzykę „ludową w formie i socjalistyczną w treści”, lecz awangardowy teatr rosyjski okresu po rewolucji (Meyerhold, Majakowski).

W ostatnich latach życia Nono całkowicie porzucił koncepcję muzyki agitacyjnej o „plakatowym” charakterze i zwrócił się w stronę problematyki uwzględniającą perspektywę historyczną i egzystencjalną. Jego ostatnie utwory są wyrazem chęci wzmożenia intensywności percepcji dźwiękowego przekazu, rozwinięcia tłumionej umiejętności słuchania i koncentracji. Przezwyciężenie powierzchownego oglądu rzeczywistości, „sakralne tęsknoty” w dziele kompozytora-marksisty to elementy współtworzące niepowtarzalną aurę jego muzyki, twórczości która stała się przedmiotem kultu nieustannie przyciągającego nowych wyznawców.


KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Krytyk, publicysta i animator życia muzycznego. Autor licznych artykułów o muzyce współczesnej publikowanych w prasie muzycznej i kulturalnej w Polsce i za granicą. Organizator cyklu koncertów „Pomosty” poświęconego prezentacji wybitnych pozycji muzyki XX i XXI wieku oraz cyklu edukacyjnych koncertów/warsztatów „Harmonie i hałasy”. W latach 2005-2014 redaktor działów zagranicznego i muzyki współczesnej w dawnym „Ruchu Muzycznym” Autor kilkunastu artykułów na łamach „Glissanda”, w tym wprowadzeń do arcydzieł muzyki współczesnej (m.in.. Partiels, …Mouvement…, Repons, Rothko’s Chapel)


IWONA LINDSTEDT
Dr hab. Iwona Lindstedt – ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Autorka kilku popularyzatorskich portretów klasyków XX wieku na łamach „Glissanda”, w tym Friedricha Cerhy, Karela Goevaertsa i Briana Ferneyhougha.