SPOTKANIE
15.01.2016 l Centrum Amarant l Poznań
start: 19:00 / wstęp: FREE

/link FB/

Jazzowy plakat, tak jak sam jazz, czasami buduje się na podstawie błędów i przypadków. Takie podstawy tworzą specyficzną estetykę, gdzie najważniejszym jest nie informacja o koncercie a pokazanie atmosfery wydarzenia. Poznamy między innymi twórczość szwajcarskiego plakacisty Niklausa Troxlera i Rosjanina Igora Gurowicza. Prelekcja w języku angielskim.

Grigorij Popow urodził się w Moskwie, gdzie spędził osiemnaście lat i rozpoczął naukę projektowania graficznego. Po dwóch latach studiów przyjechał do Poznania, gdzie rozpoczął licencjat i w 2015 roku go obronił. Był to autorski projekt wydania “Ocean of SoundDavida Toopa, który w pomysłowy sposób wzbogaca treści zawarte w książce.