IMPREZA
18.12.2015 l LAS l Poznań
start: 22:00  / wstęp: FREEISOLA
Patryk Szuster -"Jako muzyk będę starał się przekazać bogaty wachlarz informacji. Dążąc do maksimum nieprzywidywalności, do maksimum nieładu, w obrębie którego nie tylko najprostsze, ale wszelkie znaczenia stają się niemożliwie do zorganizowania...starać będę się przyjąć fakt zrozumienia dźwięku, którego złożoność przewyższa wszystko, do czego przyzwyczajony jest nasz słuch. Będzie to mój algorytm. Jest to dla mnie zagadnienie dialektyki między moją formą a otwarciem, tak też w ten proces zaangażuje środki filtracji i szeroko pojętego processingu opartego na zasadzie empiryzmu."