SPOTKANIE / ROZMOWA
11.12.2015 l Teatr Pinokio l Łódź
start: 18:30 / wstęp: FREE


GLISSANDO #27
/link FB/

Dziecko – jak dotąd postać trywializowana, pozostająca na marginesie działalności artystycznej „dorosłych” – stawia obecnie może nie pierwsze, ale wyjątkowo znaczące kroki w obszarze tak zwanej „kultury filharmonii” i szerzej – sztuki współczesnej o różnej proweniencji. Oferta dla najmłodszych w stanowi ważną część programów festiwali o długiej tradycji; coraz częściej w ośrodkach kultury w kraju i na świecie organizowane są wydarzenia, których adresatem są dzieci: koncerty muzyki najnowszej, prezentacje interaktywnych instalacji, warsztaty z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych, zajęcia z kompozycji komputerowej czy też pogłębiające wrażliwość słuchową i świadomość ekologiczną spacery i zabawy w ogródkach dźwiękowych z zastosowaniem różnych form muzycznego upcyklingu.

Dlatego też proponujemy spojrzeć nieinfantylnie, poważnie i szeroko na znaczenie dziecka we współczesnej muzyce, edukacji, performatyce oraz kulturze słuchania.

Łódzkie spotkanie wokół numeru #27 Glissanda poświęcone będzie przede wszystkim działalności edukacyjnej. O swoich doświadczeniach opowiedzą: Adrian Łęczycki (metoda Suzukiego), Dominika Jakubowska (FŁ, Baby Boom Boom, Metoda Gordona) i Suavas Lewy (doświadczenia z pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych). Rozmowę poprowadzą Ryszard Gawroński oraz Anna Wójcikowska.