SPOTKANIE
13.11.2015 l Centrum Amarant l Poznań
start: 18:30 / wstęp: FREE


HISTORIE MUZYKI

SPOTKANIE Z CINDYTALK
/link FB/

Rozmowa o znaczeniu technologii w tworzeniu muzyki, znajdowaniu właściwych proporcji między urządzeniami a czynnikiem ludzkim. Także o roli przypadku, transu i pomyłki. Spotkanie w języku angielskim, prowadzi Piotr Tkacz. 


CINDYTALK
Muzyka, która bierze się z poezji codzienności, pragnienia niezwykłości, wzniosłych idei i prostych emocji. Dla Cindytalk ukuto pojęcie "ambi-dustrial", które przez odwołanie do przestrzenności ambientu i intensywności industrialu dobrze oddaje charakter tych dźwięków. Jednak nie opisuje w pełni bogatego spektrum, w którym słychać i echa szkockiego folku i japońskiego gagaku. Post-punkowe korzenie, które sięgają 1982, kiedy to Cindytalk powstał jako zespół, długo gotowały się w sosie złożonym z wielu składników. Wśród nich znajdziemy twórczość Briana Eno, Roberta Hampsona, Asmusa Tietchensa, Oval oraz luminarzy z Editions Mego. Nic więc dziwnego, że to ta ceniona oficyna wydała cztery ostatnie albumy Cindytalk. Nie powinno być też dla nikogo zaskoczeniem, że w odsłonach koncertowych z Cindytalk współpracuje Massimo Pupillo (znany choćby z Zu), a w studyjnych sesjach towarzyszy mistrz mrocznego techno Ancient Methods