by Sławek Księżniak
KONCERT
04.11.2015 l Dom Słów l Lublin
start: 18:30 / wstęp: FREE/link FB/

Kontynuując linię programową sierpniowego Kongresu Aleatorystów pracownia Centrum Badania Możliwości zaprasza do Domu Słów na cykl dyskusji dodekafonicznych w postaci kameralnych koncertów.

PIOŁUN
Solowy elektroniczny projekt Macieja Połynko. Jego nazwa pochodzi od nazwiska autora, którego źródłosłów wywodzi się z występującego we wschodniosłowiańskich językach słowa "połyn", oznaczającego roślinę gatunku Artemisia absinthium, czyli Bylicę Piołun.