WARSZTATY
24.10.2015 l Audio-Connect l Bydgoszcz
start: 13:00 / wstęp: FREE


DŹWIĘKOWA 


PRZESTRZEŃ 


NIEWERBALNA
/link FB/


Autorskie warsztaty z Ryszardem Lateckim:

"Problematyką spotkania jest szeroko pojęta komunikacja międzyludzka. Jednak mnie najbardziej interesuje pozawerbalny obszar tej komunikacji, a przede wszystkim jej funkcjonowanie w sferze dźwięków. Jestem muzykiem, uprawiam bardzo specyficzny nurt muzyki, który nazywam Improwizowaną Muzyką Intuicyjną. To jest więc warsztat, którym posługuję się na co dzień: w trakcie prób, spotkań, nagrań czy koncertów.
Istotą proponowanych przeze mnie działań jest wykreowanie spotkań w przestrzeni dźwiękowej. Mają one prowokować uczestników do otwierania się na bardzo głębokie poziomy zarówno słuchania, jak i ekspresji własnej oraz do pracy w obszarze komunikacji pozawerbalnej. Proponuję więc doświadczenie współtworzenia, które skłania do uważności na to, co dzieje się w otoczeniu oraz do znajdowania delikatnej równowagi pomiędzy własną kreatywnością a otwarciem na partnerów muzycznych."

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: info@wetmusic.pl


Spotykamy się w Salonie Audio-Connect przy ul. Marcinkowskiego 22 w Bydgoszczy.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Fundacji Nowa Sztuka Wet Music SKOMPONUJ SIEBIE - MISTRZOWSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE i są współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz.