KONCERT
09.10.2015 l Mózg l Bydgoszcz
start: 22:00 / wstęp: FREE
B N N T
/link FB/


BNNT
Jest jed­nym z pro­jek­tów audiop­er­for­maty­wnych Kon­rada Smoleńskiego, w którym na perkusji towarzyszy mu Daniel Szwed (min. Woody Alien / Mothra). Artyści w tym pro­jek­cie równorzęd­nie trak­tują dźwięk jak i wiz­ualną formę wys­tąpi­enia. Niezwykle mię­sista i skom­pre­sowana gra Daniela, przy­pom­i­na­jąca wymierzanie ciosów perkusji, spo­tyka się ze zmasowanym atakiem przes­terowanego dźwięku wydoby­wanego z barytonowej gitaro-rakiety. Czterostrunowy instru­ment zbu­dowany przez Kon­rada jest zeskalowaną kopią pocisku powietrze-ziemia, a jego kon­strukcja pozwala na uzyskanie stere­o­fon­icznego dźwięku. Obec­nie grupa wys­tępuje zarówno w formie scenicznej jak i prowadzi swoje ataki son­iczne w przestrzeni­ach miejs­kich pod nazwą Sound­Bombingu.
Muzy­cznie wys­tępy duetu możemy uznać za pokrewne bezkom­pro­misowym pro­jek­tom wytwórni SkinGraft. BNNT debi­u­tancki album o nazwie _ _ wydali w 2012 roku w wytwórni Qul­turap (w formie CD) i jako 7″ lim­i­towany vinyl w PinkPunk’u. Po kole­jnym wydawnictwie — singlu Qas­sam nagranym wraz z Robertem Piernikowskim pracują nad drugim “pełnym” albumem, o którego nagranie ponownie poprosili Michała Kupicza. Wys­tęp w ramach Fes­ti­walu Prapremier będzie miał miejsce zaraz po wyjś­ciu ze stu­dia.  
Mają na swoim kon­cie wys­tępy min na: Lumi­nato fes­ti­val / Toronto CAN, Intonal fes­ti­val / Ikonst / Malmo SWE, Ice­landAir­Waves / Reyki­avik / ISL, Performa13 / Frid­man gallery / NYC USA, La Tri­en­nale / Palais de Tokyo / Paris FR, BelE­tage / MAn­i­festa 9 / Genk BE, OFF Fes­ti­wal / Katow­ice PL, Cafe OTO / Lon­dyn UK, Unsound Fes­ti­val / Kraków PL