fot. Leszek Knaflewski
"Konstruktywizm cygański"
2008, kadr z filmu wideo
WYSTAWA / KONCERT / DJ SET
24.09.2015 l CSW l Warszawa
start:19:00 / wstęp: FREE


PRZESTRAJANIE

LESZEK KNAFLEWSKI

/link FB/

Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera
Podczas otwarcia zapraszamy na koncert noisowy PURGIST i set Jacka Plewickiego.

Artyści: Leszek Knaflewski oraz Wojciech Bąkowski, Daniel Koniusz, Tomasz Koszewnik, Dominika Olszowy, Franciszek Orłowski, Konrad Smoleński, Maria Toboła, Honza Zamojski. Ponadto Aleksandra Ska. Kurator: Jarosław Lubiak

Wystawa jest symbolicznym spotkaniem Leszka Knaflewskiego z artystami, którzy mieli szansę współdziałać z nim w czasie swoich studiów w prowadzonej przez niego Pracowni Audiosfery. Knaflewski był nie tylko charyzmatyczną osobowością, ale również pedagogiem, który zainicjował eksperymentalny program pracy z materią dźwięku w sztukach wizualnych i rozwinął oryginalną, opartą na intuicji metodę współpracy ze studentami i studentkami. Traktował ich jak równych sobie partnerów w działalności artystycznej, współdziałał z nimi, ale też stawał w szranki przyjaznej rywalizacji. Na wystawie w Zamku Ujazdowskim prace Knaflewskiego zostają przestrojone przez zestawienie z dziełami współpracujących z nim niegdyś artystów. Daniel Koniusz tworzy mapę dźwiękową przestrzeni zajmowanej przez Pracownię Audiosfery, którą przełoży na audialne interwencje w przestrzeń wystawy. Badanie akustyki pracowni stanowi dla artysty punkt wyjścia dla analizy funkcjonowania sfery słyszalności. Tomasz Koszewnik przestraja całą przestrzeń ekspozycji, wypełniając ją dźwiękiem koncertu wykonanego przez stroiciela fortepianów. Honza Zamojski konfrontuje analizę relacji pomiędzy praktyką artystyczną i doświadczeniem życiowym z pracą Leszka Knaflewskiego "Konstruktywizm cygański". Franciszek Orłowski zestawia "Potencjalne miasto" – makietę urbanistyczną wykonaną z testów ciążowych, z pracą Knaflewskiego "Rain-Carnation", w której korzenie roślin, kojarzące się z plemnikami, tworzą wirujące konstelacje o symbolice przemiany materii nieorganicznej w ożywioną. Maria Toboła wykorzystuje swoją głowę jako narzędzie do wykonania rzeźby w betonie, Dominika Olszowy realizuje film eksploatujący niszczenie jako proces twórczy, Wojciech Bąkowski rozstraja audiosferę wystawy za pomocą swojej pracy dźwiękowej, a Konrad Smoleński zestawia majestatycznie opadające i unoszące się dmuchane figury z powtarzalnym motywem manekina pojawiającym się w wielu pracach Knaflewskiego. W specjalnej roli – motta wystawy – prezentowana jest praca Aleksandry Ska "Garotłuk". Materią dzieła jest bowiem sama postać Leszka Knaflewskiego, ukazanego jako podmiot kształtujący siebie, ale również podatny czy też otwarty na kształtowanie przez innych. Praca odnosi się jednocześnie do twórczego (i życiowego) partnerstwa obojga artystów. Wzajemne zestrojenie znajdowało bowiem swoisty i różnorodny wyraz w sztuce każdego z nich.

Na wystawie spotykają się obraz i dźwięk, sfera widzialności i słyszalności. Momenty zestrojenia skontrastowane są z kakofonicznym rozstrojeniem, by przestrajać percepcyjną wrażliwość widzów.


PURGIST
Założony w 2013 roku, krajowy projekt utrzymany w stylistyce harsh noise stanowi rozwinięcie i sprecyzowanie poprzedniego przedsięwzięcia Dawida Kowalskiego, tj. SLEEP SESSIONS (aktywny w latach 2005-2013). PURGIST poświęcony jest eksploracji dynamicznych, niespójnych faktur brzmieniowych, miejskich nagrań terenowych, cyfrowych artefaktów i szczątkowej melodyki. Jego kompleksowe, kinematograficzne kompozycje utrzymane w konwencji harsh noise posiadają wyraźnie zaznaczone tło konceptualne skonstruowane w oparciu o uważną analizę kultury ulicznej będąc jednocześnie alegorią odkupienia osobistych słabości i obsesyjnej autoagresji. Na początku września tego miał premierę nowy album PURGIST "Bleak Prospects".