KONCERT
26-27.08.2015 l Dom Słów l Lublin
start: 18:00 / wstęp: FREE


KONGRES

ALEATORYSTÓW
/link FB/

Dzień pierwszy: w ramach cyklu dyskursy dodekafoniczne wystąpią Łukasz Prokop z Bogusławem Byrskim, oraz Daniel Michalski z Jackiem Chmielem. Na zakończenie dnia pierwszego audycja muzyczna pod kierownictwem zespołu Betanjehu.

Dzień drugi w ramach dyskursów wystąpią Jacek Steinbrich z Maciejem Połynko, oraz Federico Pozzer z Tadeuszem Cieślakiem. Po dyskursach audycja muzyczna - zespół Cząstki Elementarne. Na zakończenie konwentu zapraszamy na kolektywną dysputę aleatorystyczną.


\