WYSTAWA / INSTALACJA
21.08.2015 l CSW Kronika l Bytom
Otwarcie: 14:00 / wstęp: FREE


MATĚJ i JAKUB FRANK
/link FB/

Ta część projektu "Trzaski" to propozycja skoncentrowania (zamknięcia) dźwięku w ramach konkretnej zabudowy miast, gdzie praca z fizycznym, namacalnym tworzywem będzie okazją do doświadczenia tego, jaki potencjał dźwiękowy leży w zastanej architekturze. W ramach performansu budynek CSW Kronika przeistoczy się w zaskakującą rzeźbę dźwiękową.


 MATĚJ FRANK / JAKUB FRANK
Czescy artyści mieszkający obecnie we Wrocławiu. Jakub jest studentem historii sztuki i muzykiem zajmującym się preparacją instrumentów w celu rozszerzania ich możliwości brzmieniowych i artykulacyjnych, natomiast Matěj to absolwent rzeźby (wyróżniony w konkursie “Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014”), podejmujący w swojej twórczości zagadnienie przenikania się sztuk wizualnych i dźwięku. W ramach działalności stowarzyszenia Bludný kámen organizują w Opawie i Ostrawie wystawy oraz koncerty muzyki eksperymentalnej. Hlukové stěny (Ściany szumów) to performans polegający na wydobywaniu określonych dźwięków z wyrysowanej w przestrzeni linii, która składa się z amplifikowanego drutu i taśmy magnetycznej. Za instrumenty służą artystom drobne przedmioty i urządzenia elektryczne.
WYSTAWA:
06 - 29 sierpnia, otwarcie godz. 19.00
ŁUKASZ RODZIEWICZ / ŁUKASZ SOSIŃSKI / TOMASZ KOSZEWNIK / DANIEL KONIUSZ
Kurator: Piotr Drewko 
Miejsce: CSW Kronika


PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE:
14 sierpnia, godz. 18.00
Dyskusja „Rytmika przestrzeni” z udziałem: Michała Libery, Dr Roberta Losiaka oraz Marcina Szczeliny 
Miejsce: CSW Kronika

21 sierpnia, godz. 14.00
Instalacja oraz performance dźwiękowy w przestrzeni miasta Katowice
Artyści: Jakub oraz Matej Frank
Miejsce: TBC

29 sierpnia, godz. 12.00 
Miejski spacer dźwiękowy
Punkt startowy: CSW Kronika


"Potrzebowałem słowa opisującego ów wir przyjemności i bólu, który odczuwałem w uszach od momentu przebudzenia się aż po noc, jeszcze długo po zamknięciu oczu. Przyszło mi na myśl wyrażenie <<pejzaż dźwiękowy>> (soundscape). Wydaje mi się, że sam je wymyśliłem, wywodząc je ze słowa pejzaż (landscape) [...]. Używałem je w odniesieniu do wszystkich, i do określonych środowisk dźwiękowych." - Raymond M. Schafer

Środowisko dźwiękowe określonej przestrzeni podlega permanentnemu formowaniu dzięki zachodzącym w ramach jego struktury przemianom społeczno-kulturowym. W rezultacie opis i dokumentacja potencjału fonicznego konkretnego miejsca zakładają wypracowanie metodologii, która jest w stanie definiować wykrojony obszar badawczy, zarówno geograficznie, jak i kulturowo. W takiej konfiguracji specyfika audiosfery wybranego miejsca nie jest jedynie wynikiem zmian technologiczno-cywilizacyjnych, tylko ciągłego przeobrażania środowiska fonicznego. 

Następstwem wybrzmiewania dźwięków w ramach określonego pejzażu fonicznego jest wypracowanie konkretnego rytmu, który ze względu na swoją periodyczność układa się w określony cykl o zdefiniowanym tempie i charakterze. Schafer twierdził iż następstwa rytmów naturalnego pejzażu dźwiękowego są barwną, idiomatyczną kompozycją, która odbywa się wedle ogólnego prawa cykliczności […]. Kiedy myślimy o geograficznym rozmieszczeniu zdarzeń dźwiękowych staje się jasne, iż przestrzeń miasta jest dynamicznym polem, w ramach którego usystematyzowanie sfery akustycznej to odważny, długi i męczący eksperyment, którego rezultatem nigdy nie będzie zdefiniowany profil lub model krajobrazu audialnego. Próba dźwiękowego ujarzmienia tak rozbudowanej przestrzeni jest aktualnie prawie niemożliwa z powodu jej złożoności i występowania wielu zmiennych - przestrzennego charakteru audiosfery, czasowości zjawisk fonicznych, miejsca występowania konkretnego klimatu fonicznego oraz współczynnika ludzkiego (czyli sumę jej pasywnych i aktywnych uczestników). Pejzaż dźwiękowy miasta naznaczony jest wyraźną przemocą akustyczną, przez co, paradoksalnie, postępuje proces wytracania się dźwięków. Nie chodzi tutaj o ich stopniowy zanik, a raczej o zakłócony rytm, niejednolitą i chaotyczną obecność przestrzenną. Foniczna tkanka miejska wyzbyta jest przez to resztek swojego przeszłego uporządkowania, a recepcja człowieka zatopionego w takim klimacie akustycznym, jest zamglona, pozbawiona czujności. Rezultatem takich zależności jest osłabiona możliwość nadawania pejzażowi dźwiękowemu znaczeń i symboli, a próba jego wartościowania w większości przypadków nie zostaje nawet podejmowana. W jaki zatem sposób ujmować sferę akustyczną konkretnych przestrzeni, w których na co dzień żyjemy? Czy pomimo występowania silnych zakłóceń i problemów z ustrukturyzowaniem pejzażu fonicznego jesteśmy w stanie poczuć całościową atmosferę konkretnych miejsc i przejść od percypowania całości do identyfikacji szczegółu? 

Poprzez audialny potencjał instalacji oraz obiektów prezentowanych na wystawie wysuwane są pytania dotyczące indywidualnego przeżywania i percypowania miejskiej audiosfery oraz sposobu, w jaki dźwięk wpływa na doświadczanie i postrzeganie zurbanizowanej przestrzeni. 

Patronat medialny: Magazyn Szum


ATRYŚCI:

ŁUKASZ RODZIEWICZ
Ur. 1981 - mieszka i pracuje w Warszawie. Autor tekstów, obiektów audio, nagrań dźwiękowych w estetyce lo-fi minimal rap. Zajmuje się nazywaniem stanów wewnętrznych, problematyką subtelnych modalności, zajść́ jednorazowych. Szczególną uwagę kieruje na dyskretny przedział bytowy, w którym sytuacje zaczynają się, sygnalizują swoją obecność, ale nie realizują w pełni. W ostatnim czasie interesują go poza akustyczne formy dźwięku.


ŁUKASZ SOSIŃSKI
Ur. 1981 - mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie wspólnie z Magdaleną Łazarczyk realizuje projekt artystyczno-kuratorski Realny Obszar Działań. Absolwent poznańskiej ASP. W 2013 rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego prace prezentowano m.in. w CSW Znaki Czasu w Toruniu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Galerii Niebo w Poznaniu oraz BWA Warszawa. Związany z warszawskim zespołem Airth.


DANIEL KONIUSZ
Ur. 1985 - artysta audiowizualny. Mieszka i pracuje w Poznaniu gdzie prowadzi obecnie Pracownię Audiosfery na Uniwersytecie Artystycznym. Absolwent ASP w Poznaniu. Jego prace prezentowano m.in. w Królikarni w Warszawie, BWA Jelenia Góra, Galerii Nowej w Poznaniu.


TOMASZ KOSZEWNIK
Ur. 1986 - mieszka i pracuje w Poznaniu, studiuje intermedia na Uniwersytecie Artystycznym. Realizacje twórcze podejmuje w obszarze sztuk wizualnych, subtelnych działań i ingerencji. Laureat drugiej edycji konkursu „Wspólny projekt”, realizowanego przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING.