KONCERT / WARSZTAT / SOUND ART / FIELD RECORDING
04-12.07.2015 l CSW l Warszawa
wstęp: FREE

/link FB/

[cykl w ramach ARCHIPELAGU JAZDÓW]

Dźwięk jako medium, dźwięk jako tworzywo i fenomen społeczny, dźwięk w mieście i dźwięk jako obiekt kontemplacji, sztuka, polityka i ekologia dźwięku. Dźwięk uważnie słuchany, używany, nagrywany, teoretyzowany, analizowany, przeżywany. 

Archipelag Dźwięku to wspólna inicjatywa programów Program Strefa | CSW Zamek Ujazdowski i A-I-R laboratory oraz Fundacji 4.99 i magazynu Glissando, wchodząca w obręb projektu Archipelag Jazdów. Na przestrzeni dziewięciu dni odbędą się w Warszawie koncerty, performansy, warsztaty, wykłady, dyskusje, spacery dźwiękowe. Interdyscyplinarny program rozciąga się od field recordingu, poprzez sound art, urbanistyczne działania edukacyjne, po sound studies i ekologię akustyczną

Pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców i aktywistów miejskich, artystów i badaczy na to, jak – na co dzień niedoceniany – zmysł słuchu wpływa na nasz sposób postrzegania świata, kształtuje zachowania i codzienne praktyki. Warszawy można słuchać na poważnie, ale można też bawić i cieszyć się jej brzmieniami, odkrywając je na nowo oraz wprowadzając drobne ingerencje w akustyczną tkankę miasta. Chcemy uczynić Archipelag Dźwięku polem dla eksperymentu wykraczającego daleko poza klasycznie pojmowane granice muzyki czy muzyczności.

PROGRAM

4 lipca
17:00 | URBAN SOUND DESIGN STUDIOCaroline Claus 
start: Marszałkowska 9/15
Prezentacja i spacer dźwiękowy

19:00 | ELECTROACOUSTIC ATELIERJuan Duarte 
Marszałkowska 9/15
Prezentacja efektów warsztatów i koncert


5 lipca
13.00–15:00 | PULSAR KITEJuan Duarte 
start: łąka przed Centrum Sztuki Współczesnej
Performance z użyciem dźwiękowych latawców –
(wcześniej w godzinach 11-13 odbędą się przed CSW warsztaty tworzenia własnych latawców)


5-6 lipca
Celem warsztatów będzie zbadanie field recordingu i jego rosnącej roli w praktyce wielu artystów dźwiękowych.


08 lipca
Soundscape set - koncert w Laboratorium CSW
sala im. W. Krukowskiego | bilety 20zł


9–10 lipca
MIRT: Odklejanie przestrzeni - warsztaty / field recording
9.07: 18.00–22:00
10.07: godzina rozpoczęcia i czas trwania będą ustalone z uczestnikami pierwszego dnia warsztatów


11 lipca
14:00–16:00 | CO SŁYCHAĆ ZA ROGIEM – Wioleta Muras – Marszałkowska 9/15
Warsztaty świadomego słuchania miasta. 14:00 prezentacja wyników badań, 15:00 dźwiękowe oprowadzenie po okolicy.

18:00 | EKOLOGIA AKUSTYCZNA I… MIEJSKI AKTYWIZM – dyskusja i audycja dźwiękowa | Marszałkowska 9/15 
Dyskusja z udziałem członków wrocławskiej Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, oraz redakcji magazynu „Glissando“.
Kamila Staśko-Mazur: SOUNDSCAPE COMPOSITION.


12 lipca
10:00–11:00 
SPACER DŹWIĘKOWY #1Daniel Brożek 
start: Marszałkowska 9/15

12:00–13:00 | SPACER DŹWIĘKOWY #2Daniel Brożek 
start spod lokalu wejścia głównego CSW Zamku Ujazdowskiego.

19:00–20:00 | SPACER DŹWIĘKOWY #1Daniel Brożek 
start spod lokalu na Marszałkowskiej 9/15.OPIS WYDARZEŃ

ELECTROACOUSTIC ATELIER (Juan Duarte)
Performans dźwiękowy w przestrzeni lokalu przy Marszałkowskiej 9/15 eksploatuje niecodzienną akustykę tego miejsca, wypełniając ją brzmieniami elektronicznymi i grą analogowych urządzeń dźwiękowych własnej produkcji. Wydarzenie jest zarazem podsumowaniem dwutygodniowych warsztatów prowadzonych przez Juana Duarte w duchu idei DIY – uczestnicy warsztatów zagrają na samodzielnie skonstruowanych elektroakustycznych instrumentach.

PULSAR KITE (Juan Duarte)
Na urbanistyczny warszawski „latawiec” wypuszczamy najprawdziwsze latawce i pozwalamy im przemówić własnym… głosem. Koncepcja elektroakustycznych dźwiękowych latawców Juana Duarte wpisuje się w wielowiekową tradycję instrumentów napędzanych siłą wiatru – drgania podmuchów powietrza są w czasie rzeczywistym przetwarzane i emitowane z głośników. Muzykowanie na tych wyjątkowych latających instrumentach elektronicznych jest nie tylko wyzwaniem dla wykonawców ale też znakomitą zabawą, a przy okazji niecodziennym spektaklem w przestrzeni miejskiej.

URBAN SOUND DESIGN STUDIO (Caroline Claus)
Caroline Claus bada akustyczne właściwości miasta w ich wymiarze społecznym i urbanistycznym. Wyzwaniem jest nie tyle sam dźwięk jako tworzywo artystyczne ile złożony proces recepcji wszystkich brzmień, które na co dzień towarzyszą mieszkańcom. Środowisko dźwiękowe wywołuje społeczne napięcia, z których istnienia przeważnie nawet nie zdajemy sobie sprawy. Na przykładzie MDM Caroline Claus przedstawia projekt ingerencji w tkankę miasta, które pozwolą pozytywnie wpłynąć na jego klimat akustyczny. W formie uczestniczącego „słuchającego” spaceru artystka, wraz z uczestnikami prowadzonych przez nią warsztatów, zaprezentuje potencjał tkwiący w pejzażu dźwiękowym tego wyjątkowego miejsca na mapie Warszawy.

AKI ONDA: WARSZTATY
Aki Onda, artysta rezydujący obecnie w Nowym Jorku, zaprasza na dwudniowy warsztat, którego celem będzie zbadanie field recordingu i jego rosnącej roli w praktyce wielu artystów dźwiękowych. Pierwszego dnia Onda omówi niekonwencjonalne metody nagrań terenowych, by dać słuchaczom szerszą perspektywę poznawczą. Drugi dzień warsztatów polegać będzie na działaniach muzyka i uczestników warsztatu w przestrzeni i okolicy Zamku Ujazdowskiego. Specjalny nacisk położony będzie na różnice między analogowymi i cyfrowymi metodami nagrywania, na zagadnienie kontekstualizacji nagrywanego dźwięku oraz na aspektach audio-wizualnych towarzyszących field recordingowi. Uczestnicy zaproszeni są do przyniesienia wszelkiego typu urządzeń nagrywających. Zapisy: zale@csw.art.pl

KONCERT: AKI ONDA, EMITER
Aki Onda – Głównym instrumentem Aki Ondy jest magnetofon kasetowy. Artysta nie tylko używa go do nagrywania dźwięków, ale też podczas występów scenicznych, kiedy to posiłkuje się kilkoma walkmanami i innymi urządzeniami.
Emiter Soundscape set – Punktem wyjścia jest idea przemiany akustycznego kontekstu i interwencja w tkankę dźwiękową miasta, w tym wypadku okoliczne dźwięki w najbliższym środowisku dźwiękowym CSW w Warszawie. Odniesienie się do zastanego dźwięku "tu i teraz" oraz jego przemiana/przeniesienie do czysto dźwiękowego kontekstu stanowić będzie osnowę działania muzyka.

TOMEK MIRT: WARSZTATY „ODKLEJANIE PRZESTRZENI”
Jednym z kluczowych zagadnień związanych z nagraniami, również nagraniami terenowymi jest przestrzeń i jej wpływ na brzmienie dźwięków. Każda przestrzeń posiada swoją specyficzną akustykę, przedmioty odbijają dźwięk w różnych kierunkach i z różną siłą tworząc ich multiplikacje, pogłos. Każde miejsce to również ogromna ilość dźwięków na które zwykle nie zwracamy uwagi, a które tworzą złożony obraz każdego nagrania. Podczas warsztatów postaramy się oderwać dźwięki otaczające Zamek Ujazdowski od tej przestrzeni, wyizolować je (choćby za pomocą mikrofonów kontaktowych), po to by następnie odbudować cała brakującą audiosferę korzystając z pomieszczeń znajdujących się w samym Zamku i ich właściwości akustycznych.

PRACOWNIA PEJZAŻU DŹWIĘKOWEGO (Wioleta Muras, Kamila Staśko-Mazur, Daniel Brożek)
Przedmiotem działań Pracowni Pejzażu Dźwiękowego jest problematyka audiosfery – środowiska fonicznego człowieka, fenomen dźwięku w mieście, w jego wymiarze społecznym, akustycznym, architektonicznym, ekonomicznym, ekologicznym ale i estetycznym. Troje artystów i badaczy – Wioleta Muras, Kamila Staśko-Mazur oraz Daniel Brożek (aka Czarny Latawiec) – związanych jest z wrocławską Pracownią Audiosfery funkcjonującą prężnie przy Instytucie Kulturoznawstwa UWr (jedynym tego typu ośrodku badawczym w Polsce).

CO SŁYCHAĆ ZA ROGIEM (Wioleta Muras)
W jaki sposób mieszkańcy, ich działania, miejska zieleń, rozmieszczenie rozmaitych urządzeń, akustyka, komunikacja miejska czy ruch samochodowy wpływają na brzmienie niewielkich komórek w akustycznej tkance miasta? Wioleta Muras analizuje przestrzenie wokół lokalu na Marszałkowskiej 9/15, porównując pejzaże dźwiękowe okolicznych podwórek. Poprzez ilustrowaną nagraniami prezentację oraz uczestniczący spacer dźwiękowy badaczka wprowadzi uczestników warsztatu w infrastrukturę audiosfery, wskaże sposoby świadomego słuchania pejzażu dźwiękowego i odnajdywania ukrytych w nim znaczeń.

EKOLOGIA AKUSTYCZNA I… MIEJSKI AKTYWIZM (Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr / Magazyn o muzyce współczesnej „Glissando”, Kamila Staśko-Mazur soundscape composition)
Często akcentowana jest potrzeba dbałości o miasto w jego wymiarze wizualnym, tymczasem ekologia pejzażu dźwiękowego wciąż jest tematem, którym zajmuje się niewielka grupa badaczy, ekologów, artystów i architektów. Chcemy to zmienić – zapraszamy do dyskusji nad ekologią dźwięku w kontekście praktycznych rozwiązań urbanistycznych w Warszawie. Pragniemy otworzyć uszy mieszkańców Stolicy na możliwość rzeczywistego ingerowania w brzmieniową tkankę miasta, a także przybliżyć badania i akcje artystyczne prowadzone na tym polu we Wrocławiu ramach Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr.

SPACER DŹWIĘKOWY (Daniel Brożek)
Spacer dźwiękowy pozwala doświadczyć przestrzeni poprzez dźwięk. Na pewien czas oderwiemy uwagę od zmysłu wzroku, by w samym centrum naszego postrzegania mógł znaleźć się słuch, potraktujemy miasto jako brzmiący obiekt, architekturę jako rzeźbę dźwiękową. Przemierzając specjalnie skomponowaną trasę uczestnicy spaceru uczą się pogłębionego słuchania, na mapę miasta nakładają subiektywną mapę dźwiękową.


Kuratorzy: Marianna Dobkowska, Krzysztof Marciniak, Andrzej Załęski