KONCERT / WARSZTATY
01.08.2015 l 6 dzielnica l Łódź
start: 20:00 / wstęp: 15 zł lub więcej


PRZETRWALNIKI

DŹWIĘKOWE #2
/link FB/

"01.08 odbędzie się drugie wydarzenie z planowanego cyklu łódzkich wieczorów muzyki swobodnie improwizowanej – Przetrwalniki Dźwiękowe. 

Zgodnie z zamysłem organizatorów cykl ten ma stwarzać w Łodzi stałą przestrzeń do publicznej prezentacji tego rodzaju muzyki. Zakłada się, że przez stałe zachęcanie do występów scenicznych uda się rozwinąć wśród muzyków cechy spontaniczności, umiejętności wspólnego tworzenia sztuki oraz wiarę w to, że warto stale rozwijać środki własnego artystycznego wyrazu. Do wydarzeń zapraszani będą również amatorzy, którym możliwość występu przyniesie największe korzyści, ponieważ pozwoli utwierdzić się w przekonaniu, że dzięki dążeniu do doskonałości w sztuce życie nabiera nowego, głębokiego sensu.

Do udziału w Przetrwalnikach Dźwiękowych zaproszeni zostali następujący muzycy:

Marek Kądziela - gitara
Maciek Kądziela - alt sax
Suavas Lewy - perkusja, gitara 
Michał Sember - gitara
Paweł Sokołowski - saksofon sopranowy i tenorowyPiątka wymienionych osób podzielona będzie na mniejsze grupy (duety, tria), które będą zmieniać się na scenie po około dwudziestominutowych koncertach. Celem tego działania jest uzyskanie świeżej narracji i innego brzmienia każdego z poszczególnych występów oraz budowanie spontanicznych, ale spójnych relacji pomiędzy indywidualnymi typami ekspresji różnych artystów. Rotacja konfiguracji muzyków pokaże, że improwizator grający na jednym instrumencie zachowuje się różnorodnie w zależności od sytuacji - jego gra w dużej mierze zależy od tego, do jakiego muzyka i instrumentu musi się dopasować. Sztuka grupowej improwizacji, niezależnie od wielkości składu, wymaga od muzyka uwagi i umiejętności twórczego reagowania na wypowiedź innych, jest umiejętnością spontanicznego współtworzenia wspólnych nowych narracji. Punktem wiążącym taką twórczość jest wzajemny szacunek artystów, wyczucie i otwartość na brzmienie i kompozycję. Większość muzyków biorących udział w wydarzeniu tworzy od lat łódzki kolektyw improwizatorów." - Przetrwalniki Dźwiękowe


/// PAWEŁ SOKOŁOWSKI
Improwizator grający na instrumentach dętych drewnianych, głównie saksofonach. Jest współzałożycielem 
improwizujących zespołów: Dźwięk-Bud i Hybrida Conclusio. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu wydarzeń na łódzkiej scenie muzycznej. Jest współodkrywcą idei muzyki prywatnej, a od 2012 roku organizatorem kolejnych edycji festiwalu Musica Privata. Interesuje się przyrodą i wycieczkami (najlepiej do miejsc, w których diabeł mówi dobranoc). Z wykształcenia jest humanistą - ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim, a teraz samotnie rozwija wiedzę.


/// SUAVAS LEWY
Ur. 1970 roku w Łodzi. Gitarzysta, kompozytor, performer, wokalista, różnoinstrumentalista, producent muzyczny, animator kultury. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II-go stopnia w Łodzi, instrument prowadzący – kontrabas. Właściciel własnego studia nagraniowego i niszowego wydawnictwa płytowego Nasze Nagrania. Zorientowany na nowe doświadczenia muzyczne, złakniony dźwięków, poszukiwacz ciekawych brzmień, stale zasłuchany w audiosferę ziemi. Zajmuje się nagraniami terenowymi utrwalając dźwięki miejsc, sytuacji i przemyśleń ludzi. Projekty muzyczne w które jest/był zaangażowany: Prząśniczki, Bogowie, DźwiękBud, B.I.E.D.A, 250kg, Midi Orchestra, Voozel, L.A.W, Loop Ansamble i inne.