SPACER DŹWIĘKOWY
20.06.2015 l Mosty Trzebnickie l Wrocław
start: 17:00 / wstęp: FREE


Most[l]y


/link FB/

"Most[l]y" łączy w sobie elementy słuchowiska i spaceru dźwiękowego, małego spektaklu dokumentalnego i szkicu portretowego. To podróż realna i metaforyczna zarazem, próba stworzenia emocjonalnej mapy realnie istniejących miejsc. Podążając za opowieścią, tworzoną przede wszystkim za pomocą środków akustycznych, wyobraźnia każdego z uczestników pozwoli wypełnić jej granice, doświadczyć drogi, która odbywa się tu i teraz.
Przewodnikami po obszarach intymnych, nieoficjalnych, pozostających poza publicznym dyskursem, są dzieci i młodzież. To z perspektywy młodych twórców uczestnicy spojrzą na to, co wydaje się dobrze znane. Podróż zakończy się w miejscu, które dopiero powstaje: tajemniczym ogrodzie, który stanowi artystyczny autoportret - zapis marzeń, wrażliwości i intuicji jego autorów.

* start: Mosty Trzebnickie
Pliki audio będą dostępne w miejscu rozpoczęcia spaceru oraz na stronie www.mostly.org.pl w przeddzień jego rozpoczęcia.

Uczestnicy powinni mieć ze sobą urządzenie do odtwarzania dźwięku (telefon, mp3, etc.) oraz słuchawki.

Autorzy projektu: Marta Kurowska, Bartosz Kurowski, Robert Maniak, Hubert Michalak, Magdalena Szwaj