by AnoMalia art studio
FESTIWAL
26-30.06. 2015 l Wrocław
Koszary Oddziałów Prewencji Policji, ul. Księcia Witolda 38–40
start: 19:00  / wstęp: FREE / www.survival.art.plSURVIVAL

/link FB/

Fundacja ART TRANSPARENT zaprasza 13 edycje Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Już 26 czerwca o godz. 19.00 zapraszamy na uroczyste otwarcie 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL!
W programie festiwalu: DEBATY > SZTUKA > WARSZTATY > FILMY > SCENA DŹWIĘKOWA

Przegląd Sztuki SURVIVAL to wyjątkowe wydarzenie artystyczne, którego celem jest prezentacja sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej miasta, poza tradycyjnymi przestrzeniami wystawienniczymi. Przegląd organizowany jest już od 13. lat, co roku w innym miejscu i pod innym hasłem.

W tym roku SURVIVAL odbędzie się na terenie dawnych Koszar Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu. Hasło tegorocznej edycji: „Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń, silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, posłuży artystom i kuratorom do przestudiowania pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego. Wspólnie z artystami zastanowimy się nad mrocznymi zakamarkami ludzkiej natury oraz nieodpartą chęcią człowieka do działania wbrew odgórnie ustalonym zasadom.Jak co roku, zasadniczym elementem programu SURVIVALU będzie wystawa główna, przygotowana przez kuratorów generalnych Przeglądu. O opracowanie własnych projektów kuratorskich, odwołujących się do hasła „Czyny zabronione”, poproszono także trzech kuratorów zewnętrznych:

> Profesor Anna Markowska wspólnie ze swoimi studentkami (z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) przygotują „mówioną” prezentację prac ocenzurowanych, podejmując próbę opisania słowem tego, co zostało niegdyś wyparte i skazane na społeczną niewidoczność.

> Dy Tagowska, razem z zaproszonymi do współpracy artystami (Karolina Szymanowska, Magda Grzybowska, Jan Mioduszewski, Bartosz Kokosiński, Katarzyna Łyszkowska, Aleksandra Sojak-Borodo, Olaf Brzeski oraz Karina Marusińska) przygotują projekt pt. Szaberland. W ten sposób, w ramach 13. edycji SURVIVALU zostanie ukazana historia wielowarstwowego zjawiska szabrownictwa, jakie miało miejsce na terenach powojennego Wrocławia (13 to w końcu liczba Czarnego Piotrusia – Rabusia). 

> Z kolei wrocławski artysta, Krystian Truth Czaplicki, znany dotąd z oszczędnych instalacji w otwartej przestrzeni miasta, w tym roku podczas Przeglądu wystąpi w roli kuratora projektu Ewy Axelrad.
W ramach Przeglądu zaprezentowane zostaną także cztery instalacje dźwiękowe, w tym m.in. rzeźba dźwiękowa Pawła Romańczukahommage dla Harry Bertoia.

Podczas SURVIVALU zobaczyć będzie można łącznie ponad 50 realizacji artystycznych a zwiedzający wystawę będą mieli okazję oddać głos na, ich zdaniem, najlepszą pracę, która otrzyma Nagrodę Publiczności.

O działaniu na granicy prawa, wolności osobistej oraz o zagubieniu jednostki we współczesnym świecie przepisów, praw, zasad i reguł, porozmawiamy także podczas debat oraz pokazów filmowych. 

Po wernisażu zaprosimy do klubu festiwalowego.


/// SCENA DŹWIĘKOWA

W ramach działań sceny dźwiękowej 13. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL analizowane będą zjawiska „czynów zabronionych” w twórczości związanej z materią dźwiękową. Linia tematyczna prac będzie wyznaczona przez zagadnienia postaw i praktyk twórczych względem pojęć: granic gatunkowych oraz prymatu postępu twórczego. Wstępem do działań będzie zbiór tekstów bazujących na historii XX-wiecznych awangard odnoszących się do koncepcji muzyki scenicznej jako historii kolejnych prób stworzenia nowych paradygmatów – rzeźby dźwiękowej ”Harry’ego Bertoi, „iluzji scenicznej” Luigiego Nono, „teatru instrumentalnego” Mauricio Kagela i „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera. W cyklu 4 instalacji dźwiękowych każde z tych pojęć będzie poddane analizie i próbie znalezienia ram i granic pozwalających wyznaczyć alternatywne drogi rozwoju myśli muzycznej.

Punktem wyjścia stanie się rzeźba dźwiękowa przygotowana z okazji obchodów 100-lecia Harry’ego Bertoi. Proces tworzenia rzeźby będzie zwracał uwagę na fenomen twórczości Bertoi polegający na zastosowaniu myślenia projektowego do praktyki poszukiwań dźwiękowych. Jest to szczególnie istotne w dobie powszechnej cyfryzacji i standaryzacji technologii reprodukcji dźwięku. Interesuje nas nie tylko oddanie fenomenu twórczości Bertoi, ale również skonfrontowanie jej z dyskusyjną innowacyjnością współczesnej myśli dźwiękowej wynikającej z powszechnej cyfryzacji i standaryzacji technik przetwarzania dźwięku. Zaproszeni artyści odchodzą od dominujących w dyskursie muzyce eksperymentalnej koncepcjach obiektów dźwiękowych Pierre Schaeffera i słuchania akuzmatycznego w stronę fizyczności dźwięku, związku jego faktury i charakterystyki akustycznej z przedmiotem instrumentu.


Zaproszeni artyści:

/// MATĚJ FRANK / JAKUB FRANK - ''air conditions: na pionowe struny i poziome organy'' (2015), instalacja dźwiękowa

Młodzi czescy artyści poszukujący nowych rozwiązań scenicznych i instrumentalnych produkowanych metoda DIY w dziedzinie rzeźby, muzyki eksperymentalnej i działań site specific. Matej Frank – rzeźbiarz i artysta wizualny, w roku 2014 był laureatem konkursu Artystyczna Podróż Hestii oraz najlepszych dyplomów wrocławskiej i gdańskiej ASP. Jakub Frank to kurator galerii Cella w Opawie i organizator koncertów, jako muzyk tworzy operuje w dziedzinie preparacji akustycznych obiektów dźwiękowych i estetyce gitarowego noise. W ramach działalności stowarzyszenia Bludný kámen organizują w Opawie i Ostrawie wystawy oraz koncerty muzyki eksperymentalnej.'Bazując na doświadczeniach wyniesionych z projektu ''Ściana szumów'' bracia Frank podjęli się próby wykorzystania sieci wentylacyjnej i rezonansu pomieszczenia stołówki do konstrukcji ogromnego instrumentu strunowego. Długi korytarz wzdłuż którego przebiega konstrukcja instrumentu jest zaproszeniem dla publiczności do czynnego udziału w procesie udźiękowienia konstrukcji i wykonywania na nim muzyki, wejścia w sam proces powstawania “teatru instrumentalnego” wg. Mauricio Kagela. Słuchacze zgromadzeni w przestrzeni stołówki nie widzą akcji scenicznej, której odgłosy są zwielokrotnianie przez naturalny pogłos pustego pomieszczenia."


/// PAWEŁ KULCZYŃSKI - ''Enhanced Listening Techniques'' (2015), instalacja dźwiękowa

Artysta dźwiękowy i kompozytor (znany również jako Wilhelm Bras i Lautbild), konstruktor syntezatorów analogowych. W swoich pracach bazuje na wielokanałowych instalacjach dźwiękowych (cykl ''Earlids'', 2010-2011), wykorzystuje akustyczne właściwości zastanych przestrzeni (cykl ''When attitude becomes a form, Lament'', 2014), operuje w przestrzeni znaczeń i kontekstów zarówno samych dźwięków (''Biomimetics'', 2010), jak i psychologicznych zjawisk związanych z percepcją zjawisk akustycznych (''Anneliese Michel'', 2008).


''4-kanałowa przestrzenna generyczna kompozycja bazująca na syntezie spektralna połączanej z amplifikowanymi dźwiękami masztu antenowego i jego naciągów wprawianych w drgania przez sterowany syntezatorem system elektromagnetycznych młotków. W instalacji dźwiękowej złożonej z system wiszących głośników rozmieszczonych w przestrzeni poddasza tworzą środowisko pozwalającą zanurzyć się w wielowarstwowym przestrzennym dźwięku pochodzącym z syntezatora grającego na maszcie antenowym. W dyskursie z koncepcją ''studium percepcji dźwięku'' Petera Ablingera stawia pytania o podstawy doświadczenia dźwiękowego swobodnie dryfującego pomiędzy analitycznych słuchaniem pojedynczych składowych dźwięku a percepcją pełnego spektrum dźwiękowego jako całościowego “brzmienia”, o relacje dźwięku z przestrzenią w której powstaje i w której się rozchodzi. Tytuł pracy jest trawersacją jednocześnie idei Ablingera, jak i nazwy jednej z oficjalnych metod tortur stosowanych przez CIA w więzieniach w Guantanamo i Starych Kiejkutach''.
/// PAWEŁ ROMAŃCZUK - ''Ależ proszę, Harry'' (2015), rzeźba dźwiękowa

Poszukujący kompozytor, innowacyjny konstruktor niekonwencjonalnych urządzeń i instalacji dźwiękowych. Założyciel i kierownik grupy Małe Instrumenty, erudyta i kolekcjoner. Autor książki o konstrukcji instrumentów muzycznych w duchu DIY i historii toy piano. Goszczący z wykładami i warsztatami na MIT, reinterpretator idei twórczych Juliana Antonisza i Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia."Rzeźba dźwiękowa będąca przewrotną inwersją koncepcji Harry’ego Bertoi. Gęsta sieć aluminiowych krążków zawieszona pod sufitem, po wprawieniu w ruch otwarciem drzwi do pokoju tworzy gęstą, mikrotonową chmurę ze 100 rezonansów różnej długości i wysokości. Jednorodny dźwiękowo sonambient Bertoi został rozszerzony o składowe harmoniczne i siec interwalów czasowych. Praca jest próbą powrotu do idei eksperymentu dźwiękowego tożsamego z fizyczną manipulacją źródłem dźwięku."/// ROBERT PIOTROWICZ - ''PROMETEUL IV'' (2015)

Kompozytor, autor słuchowisk, instalacji dźwiękowych (Berlin, Wiedeń, Praga, Lwów, Warszawa), muzyki do filmów i przestawień teatralnych, współtwórca festiwalu i oficyny wydawniczej Musica Genera. Robert Piotrowicz współpracował z czołowymi postaciami muzyki improwizowanej i elektroakustycznej – Anna Zaradny, Burkhard Stangl, Jérôme Noetinger, C. Spencer Yeh, Kevin Drumm, Valerio Tricoli, Oren Ambarchi, Zbigniew Karkowski, Lasse Marhaug, Tony Buck."Praca jest kolejnym rozwinięciem cyklu Prometeul - instalacji dźwiękowej opartej na pustym obwodzie elektrycznym wzbudzającym dźwięk sprzężenia zwrotnego w gęstej sieci głośników. Podobnie jak operze ''Prometeusz'' Luigiego Nono, gdzie wielowarstwowa treść muzyczna towarzyszyła kompletnej pustce scenicznej, tak w pracy Piotrowicza przestrzenny, generyczny mikrotonalny akord rozbrzmiewający w pustej przestrzeni jest zaproszeniem do wniknięcia w istotę zjawiska elektroakustycznego, wejścia w środek przestrzeni głośnika, w którym ukryta jest iskra rodząca ogień. Praca będąca powrotem do podstaw muzyki elektroakustycznej jest jednocześnie próbą rozszerzenia jej języka tej estetyki przez budowę wielowarstwowego brzmienia pozornie dostępnego dla zaawansowanych technik syntezy dźwięku, pokazuje jak często postęp myśli muzycznej zostaje w tyle za postępem technologii."


/// PROGRAM

> 26.06 piątek
wystawa czynna: 19–24
klub festiwalowy: 19–24
godz. 19 – otwarcie
godz. 19.30 – performance: „Nie mówię nikomu o łuczniczce”, Monika Konieczna 
godz. 20 – performance: Matej i Jakub Frankair conditions: na pionowe struny i poziome organy” (scena dźwiękowa, kurator: Daniel Brożek
godz. 22 – klub festiwalowy (dj Dotyk Dźwiękiem, Kalambur) 
godz. 19–22 – performance: „Przepraszam”, Przepraszam: Ola Kozioł i Suavas Lewy
godz. 19–24 – performance: „Dehumanizacja”, Martyna Izabela Woźnica 
godz. 19–22 – „Ocenzurowano” – pokój przyjęć

> 27.06 sobota
wystawa czynna: 11–24
klub festiwalowy: 11–2
godz. 11–17 – warsztaty (POTENCJALNIE) ZABRONIONE (wymagane wcześniejsze zapisy)
godz. 13.13 – wizja lokalna (spotkanie z kuratorem)
godz. 18 – dyskusja: „Czyny zabronione. Zabronieni ludzie” – prowadzenie dr Jędrzej Morawiecki, uczestnicy: dr Adam Leszczyński (historyk i dziennikarz „Gazety Wyborczej”), Joanna Synowiec (NOMADA), Draginja Nadażdin (dyrektorka Amnesty International Polska)
godz. 20 – pokaz filmu „Lot specjalny” (reż. Fernand Melgar, Szwajcaria 2011, 103’)
godz. 22 – klub festiwalowy (dj Porucznik Matej, Kalambur) 
godz. 17–20 – performance: „Przepraszam”, Przepraszam: Ola Kozioł i Suavas Lewy
godz. 13–16, 18–21 – performance: „Dehumanizacja”, Martyna Izabela Woźnica
godz. 11–14, 16–19 – „Ocenzurowano” – pokój przyjęć

> 28.06 niedziela
wystawa czynna: 11–22
klub festiwalowy: 11–22
godz. 13.13 – wizja lokalna (spotkanie z kuratorem)
godz. 11–14 – warsztaty (POTENCJALNIE) ZABRONIONE (wymagane wcześniejsze zapisy)
godz. 14.30 – podsumowanie warsztatów (POTENCJALNIE) ZABRONIONE
godz. 16 – dyskusja: „Obywatele w labiryncie prawa. Jak nie zabłądzić?” – prowadzenie: Michał Syska (Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a we Wrocławi), uczestnicy: prof. Monika Płatek (Kierowniczka Zakładu Kryminologii, Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego)
godz. 18 – pokaz filmu „Gra” (reż. Ruben Ostlund, Szwecja 2011, 118’)
godz. 20.30 – pokaz filmu „Trąd” (reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, Polska 1970, 79’)
godz. 13–16 – performance: „Przepraszam”, Przepraszam: Ola Kozioł i Suavas Lewy
godz. 13–16, 18–21 – performance: „Dehumanizacja”, Martyna Izabela Woźnica 
godz. 11–14, 16–19 – „Ocenzurowano” – pokój przyjęć

> 29.06 poniedziałek
wystawa czynna: 11–20
klub festiwalowy: 11–20
godz. 20 – pokaz filmu „Prawo i pięść” (reż. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski, Polska 1964, 92’)
godz. 13 – 16, 18–20 – performance: „Dehumanizacja”, Martyna Izabela Woźnica 

> 30.06 wtorek
wystawa czynna: 11–20
klub festiwalowy: 11–20
godz. 12.30 – Baby Art Walk – spacer dla rodziców z dziećmi
godz. 13–16, 18–20 – performance „Dehumanizacja”, Martyna Izabela Woźnica 


Kuratorzy generalni: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek
Kuratorzy zewnętrzni: Anna Markowska, Dy Tagowska, Krystian Truth Czaplicki
Kurator sceny dźwiękowej: Daniel Brożek
Kurator programu społecznego: Bartek Lis (Fundacja ART TRANSPARENT, Muzeum Współczesne Wrocław)
Koordynator sceny filmowej: Lech Moliński (Wrocławska Fundacja Filmowa)