KONCERT
09.06.2015 l OMIT Rozdroża l Lublin
start: 19:00 / wstęp: FREE

MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA

/link FB/


MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA zaprasza na koncert:

Plądrofonia komponowana - wieczór z muzyką Ernesta Klęgorka.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” zaprasza na wieczór z muzyką elektroakustycznej lubelskiego twórcy starszej generacji Ernesta Klęgorka. Okazją ku temu stało się nagranie w zeszłym roku dwu albumów: „Przed_wojenny” i „Moon_goł”, będących rezultatem kilku lat pracy i doświadczeń twórcy niezwiązanego z żadnym środowiskiem artystycznym. Odnajdziemy w nich dojrzałą i zróżnicowaną muzykę, swobodne posługiwanie się warsztatem, a przede wszystkim głęboką wrażliwość na świat dźwięków. Przy wykorzystaniu utworów innych artystów, traktowanych jako tworzywo oraz sporządzonych przez siebie nagrań czy to w miejscach publicznych, na łonie przyrody czy w swojej łazience, tnąc na kawałki, zniekształcając i przekształcając dźwięki na różne inne sposoby, Ernest Klęgorek wydobywa z oryginałów nowe treści i nowe znaczenia, tworząc swoje głęboko osobiste wypowiedzi. Obie płyty to niezwykle ciekawy głos w przestrzeni muzyki eksperymentalnej.


Organizator:
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, Poland

Kontakt:
Jacek Steinbrich
Tel. 781319914
jacek.steinbrich@gmail.com