KONCERT / PREMIERA ALBUMU / PREFORMANCE / WYSTAWA
14.05.2015 l Art Inkubator l Łódź
start: 21:00  / wstęp: 10 zł


/link FB/

Maciej Ożóg - "Electric Disobedience of Flesh" (Requiem Records), premiera albumu, koncert, performance, wystawa. Goście: Mariusz Knysak i Wiktor Skok

Wydarzenie promujące pierwszy solowy album Macieja Ożóga zatytułowany "Electric Disobedience of Flesh".

LINE UP:

21:00 - otwarcie wystawy fotografii Mariusza Knysaka
21:20 - prezentacja płyty "Electric Disobedience of Flesh" - pracy wideo "Access03" Macieja Ożóga i Mariusza Knysaka
21:45 - Maciej Ożóg "Transient Body / Liminal Space 2.0" audio-visual performance for amplified body and electromagnetic waves.
22:20 - gość specjalny: Wiktor Skok - performens audiowizualy
23:00 - Maciej Ożóg / Mariusz Knysak - koncert audiowizualny

O płycie "Electric Disobedience of Flesh"

Pierwsza solowa płyta artysty znanego z licznych projektów muzycznych i multimedialnych (Spear, Ben Zeen, Nonstate). Album zawiera kompozycje zrealizowane i nagrane w 2014 roku, jednak jest on wynikiem wieloletnich eksperymentów z pozyskiwanie i przetwarzanie niekonwencjonalnych źródeł dźwięku. Podstawową materię dźwiękową stanowi w tym przypadku aktywność sieci bezprzewodowych (GSM, Bluetooth and WiFi). Fale radiowe wysokich częstotliwości (od 800Hz do 2.7GHz) są skanowane i poddane transpozycji, amplifikacji i sonifikacji przy pomocy specjalnie skonstruowanego w tym celu urządzenia Analog Radio Frequency Power Detector zaprojektowanego i wykonanego we współpracy z Adamem Łutkowskim. Pozyskiwane w ten sposób dźwięki i strumienie danych poddawane są licznym przekształceniom i preparacjom z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Jednocześnie wchodzą w relację z dźwiękami generowanym przez ciało człowieka (oddech, bicie serca, przepływ krwi, praca mięśni i stawów). W ten sposób wytworzona zostaje niezdeterminowana, otwarta, dynamiczna struktura oparta na sprzężeniu zwrotnym pomiędzy fizjologiczną aktywnością ciała a otaczającą człowieka informacyjną przestrzenią przepływów danych. 

Podstawowy materiał dźwiękowy powstał w wyniku rejestracji trzech zróżnicowanych sytuacji, w których w odmienny sposób ujawniały się specyficzne formy takich interakcji. Każda z trzech kompozycji zbudowana jest w oparciu o pozyskanie „dostępu“ do charakterystycznej dla określonej sytuacji „formy“ przestrzeni hybrydycznej – stąd ich tytuły. Kompozycje te nie są jednak bezpośrednią rejestracją interakcji między ciałem a aktywnością sieci. Pozyskane w ten sposób dźwięki i rozwijające się struktury dźwiękowe poddane są licznym modyfikacją oraz uzupełnione bardziej „konwencjonalnymi“ dźwiękami elektronicznych urządzeń i instrumentów analogowych oraz cyfrowych. W ten sposób wytworzony zostaje napięcie pomiędzy niezdeterminowaną samopowstającą strukturą dźwiękową, a kompozytorską kontrolą nad materiałem dźwiękowym. 

„Electric Disobedience of Flesh“ to zderzenie subtelnej ciszy i brutalnego hałasu, przypadku i kontroli, „zastanych“ sytuacji dźwiękowych i uporządkowanych struktur kompozycyjnych. To ujawnienie i eksperymentalna eksploracja skomplikowanego systemu relacji, często niedostrzegalnych i nieuświadamianych, pomiędzy biologią a technologią, wilgocią ciała a przepływani cyfrowych danych, między aktywnością biologiczną i fizyczna „materią“ i energią cyberprzestrzeni.★ MACIEJ OŻÓG
Artysta dźwięku, teoretyk kultury i mediów. Od początku lat 90. uczestniczył w scenie muzyki eksperymentalnej w Polsce. Tworzy performansy audiowizualne, instalacje oraz filmy wideo. W swych solowych performansach dokonuje krytycznej eksploracji przestrzeni liminalnej pomiędzy fizyczną, biologiczną aktywnością ciała a niewidzialną sferą fal elektromagnetyczną generowanych przez urządzenia bezprzewodowe, tworzących wielopłaszczyznowe relacje w obrębie przestrzeni hybrydycznej. Wykorzystuje specjalnie zaprojektowane oraz zmodyfikowane instrumenty oraz urządzenia elektroniczne cyfrowe i analogowe.

Jest założycielem licznych projektów muzycznych i multimedialnych. W latach 1990-93 współtworzył Noize Dance Esthetics. W roku 1992 wraz z Joanną Niekraszewicz powołał do istnienia multimedialny projekt Spear. W 2005 roku wraz z Pawłem Cieślakiem założył projekt Ben Zeen. W latach 2009-2011 tworzył duet electro Aural Treat z Martą Heberle. Od 2009 roku z Bartłomiejem Kuźniakiem prowadzi audiowizualny projekt Nonstate. Współtworzy grupy Sub Spa oraz Qantum Vaccum Oscillator oraz Rumory Orkiestra.

W latach 1998-2002 prowadził wytwórnię Ignis Projekt poświęconą różnym odmianom elektronicznego eksperymentu. Wśród artystów, których płyty ukazały się nakładem Ignis są m.in.: Francisco LopezUltra MilkmaidsVance OrchestraIndra KarmukaCrawl UnitOrigami ArktikaChaos As ShelterEA and Spear.

Jako kurator organizował i współorganizował liczne koncerty i wystawy - 3 edycje multimedialnej wystawy "Die Kunst Ist Toth", koncerty Coil, Noise Makers Fifes, Column One, Troum, Xaviere Charles, Zbigniew Karkowski, Aube, Tetsuo Furudate, Asmus Tietchens, Marco Donnarua, Ryan Jordan i wiele innych.W latach 2005-2009 był kuratorem programu „Poza horyzont" (muzyka eksperymentalna, nowe media).

Ożóg jest autorem licznych tekstów teoretycznych dotyczących estetyki nowych mediów, sztuki krytycznej, filmu awangardowego, wideo i muzyki eksperymentalnej. Jego zainteresowania naukowe obejmują studia nad nadzorem, problematykę społeczeństwa sieci, media taktyczne, sztukę biologiczną oraz posthumanizm. Pracuje w Zakładzie Mediów Elektronicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego pierwsza solowa płyta „Electric Disobedience of Flesh” ukaże się jesienią 2014 roku.