KONCERT
22.04.2015 l Tajne Komplety l Wrocław
start: 18:00 / wstęp: FREE


GLISSANDO #26

/link FB/


1) Dyskusja:

Soundscape. Muzyka życia codziennego

Uczestnicy: Krzysztof Marciniak (redaktor numeru), Antoni Michnik, Maciej Bączyk, Paweł Dunajko

Prowadzenie: Paweł Szroniak

Soundscape czyli środowisko akustyczne, świat jako brzmiąca kompozycja, każdy dźwięk jako składnik nieskończenie złożonej i zawiłej całości. 26 numer “Glissanda” opowiada o tym, w jaki sposób słuchamy i myślimy o słuchaniu otaczającego nas świata oraz o tym, w jaki sposób kształtujemy jego brzmienie, nadajemy mu znaczenia, imitujemy je i bawimy się nim. 

W trakcie prac redakcyjnych postawiliśmy sobie za cel stworzenie numeru „Glissanda”, którego lektura będzie nie tylko możliwie poszerzała i systematyzowała specjalistyczną wiedzę o środowisku dźwiękowym, ale również będzie przystępna i przyjazna czytelnikom mniej otrzaskanym z poruszanymi zagadnieniami. Pejzaż dźwiękowy – niezależnie czy analizowany jak utwór muzyczny, czy też przeżywany jako element codzienności – jest przecież na swój sposób ważny dla każdego słuchacza. Numer ten opowiada więc o globalnej współczesnej kompozycji, która dotyka każdą i każdego z nas, stanowi tło naszych działań i w mniej lub bardziej uświadomiony sposób wpływa na nas i kształtuje nasze zachowania. Pogłębienie refleksji nad środowiskiem dźwiękowym może więc być nie tylko ważne z artystycznego lub naukowego punktu widzenia, ale każdemu czytelnikowi pozwalałoby bardziej cieszyć się i intensywniej przeżywać.


2) Projekcja dźwiękowa:

Prezentacja nagrań terenowych zarejestrowanych przez Macieja Bączyka, Pawła Dunajkę i Izabelę Smelczyńską.