WYSTAWA / AUDIO / VIDEO
04.05-26.06.2015 l Fundacja Galerii Foksal l Warszawa
start: 12:00 / wstęp: FREE


SERGEI TCHEREPNIN

Vice Versa Cave

Fundacja Galerii Foksal zaprasza na wystawę Sergeia Tcherepnina 'Vice Versa Cave'. Wernisaż w nowowyremontowanej siedzibie odbędzie się 4 maja o 18:00. Wystawę można oglądać od wtorku do soboty, w godzinach 12:00 - 18:00.

Sergei Tcherepnin w swoich pracach łączy elementy instalacji dźwiękowej, rzeźby, video i performance. Poprzez zastosowanie przetworników elektrycznych jego instalacje emitują brzmienie, które za pomocą wibracji doświadczane jest całym ciałem.

Specyficzne dźwiękowe obiekty stanowią formę ćwiczeń, których celem jest reorientacja procesu słuchania. Prace wymagają wejścia w sensualną interakcję angażując dodatkowe zmysły. Drgające metalowe elementy generują dźwięk, jednak jego pełne doświadczenie możliwe jest dopiero za pomocą dotyku. To właśnie wtedy fale dźwiękowe przestają być odczytywane jedynie przez aparat słuchowy i oddziałują na całe ciało. W momencie, gdy dystans między człowiekiem, a źródłem brzmienia zostaje wyeliminowany, następuje odbudowa subiektywnego doświadczenia.

Fotografie oraz projekcje wideo wprowadzają w pracach element narracji, która wzmacnia potrzebę interakcji. Wykorzystane zdjęcia autorstwa Laury Steele wykonane zostały w Ringing Rocks w Rosendale Caves w stanie Nowy Jork. Przywołana w nich opowieść o fleciście z Hameln ukazuje dźwięk jako narzędzie manipulacji. Według legendy spisanej przez braci Grimm szczurołap uwodzi melodią wszystkie dzieci i wyprowadza je poza miasto. W pracach Tcherepnina muzyka nie jest potraktowana jako środek perswazji. Pełna sensualizacja procesu słuchania przywraca niezależną percepcję rzeczywistości i naświetla relacje, jakie tkwią pomiędzy człowiekiem, a jego otoczeniem.

Tcherepnin zauważa, że w rzeczywistości nigdy nie odczytujemy czystego dźwięku. Jego źródło zazwyczaj pozostaje niedostępne, a każdy ton ulega zniekształceniu poprzez narzucony kod kulturowy. W efekcie słuchanie określić można raczej mianem rodzaju czynności społecznokulturowej, której towarzyszy natychmiastowa racjonalizacja i kontekstualizacja. Dźwięk jest tak samo skodyfikowany społecznie jak język, jego subiektywne doświadczenie może pozwolić na subwersywność, dotarcie do ‘queer sound’.

Wystawa Sergeia Tcherepnina w Fundacji Galerii Foksal jest pierwszą po przebudowie budynku galerii według projektu architekta Rogera Dienera z Diener&Diener, Basel.