PERFORMANCE / KONCERT
29.04.2015 l Centrum Amarant l Poznań
start: 20:00

One Man Nation aka

/link FB/

Tara Transitory aka One Man Nation to performance totalny. Artyst(k)a rozpina swoje artystyczne działania w czasie i przestrzeni jej danej, wykorzystując nie tylko muzykę, ale i dźwięki, które może wydobyć z siebie i otoczenia, w którym występuje.

Jej artystyczną drogę można w największym skrócie określić jako przekraczanie wszelkich granic - nie tylko terytorialnych (pochodzi z Singapuru, studiowała w Europie, jest w wiecznej podróży artystycznej), ale i kulturowych czy artystycznych. Jak sama określa - performance traktuje jako medium i formę komunikacji.