TEKST / DYSKUSJA / KONCERT
27.04.2015 l 6 Dzielnica l Łódź
start: 20:00 / wstęp: FREE


GLISSANDO #26
/link FB/


Zapraszamy na spotkanie poświęcone najnowszemu numerowi Glissanda --> panel dyskusyjny oraz koncert.

> g. 20 -dyskusja: udział wezmą - Krzysztof Marciniak (redaktor prowadzący numeru), Kuba Krzewiński, Suavas Lewy, Anna Wójcikowska, Artur Zagajewski. Prowadzenie - Maja Dębska, Antoni Michnik.

> g. 21.30 - koncert: Ola Kozioł, Kuba Krzewiński, Suavas Lewy

Soundscape czyli środowisko akustyczne, świat jako brzmiąca kompozycja, każdy dźwięk jako składnik nieskończenie złożonej i zawiłej całości. 26 numer Glissanda opowiada o tym, w jaki sposób słuchamy i myślimy o słuchaniu otaczającego nas świata oraz o tym, w jaki sposób kształtujemy jego brzmienie, nadajemy mu znaczenia, imitujemy je i bawimy się nim. 

W trakcie prac redakcyjnych postawiliśmy sobie za cel stworzenie numeru „Glissanda”, którego lektura będzie nie tylko możliwie poszerzała i systematyzowała specjalistyczną wiedzę o środowisku dźwiękowym, ale również będzie przystępna i przyjazna czytelnikom mniej otrzaskanym z poruszanymi zagadnieniami. Pejzaż dźwiękowy – niezależnie czy analizowany jak utwór muzyczny, czy też przeżywany jako element codzienności – jest przecież na swój sposób ważny dla każdego słuchacza. Numer ten opowiada więc o globalnej współczesnej kompozycji, która dotyka każdą i każdego z nas, stanowi tło naszych działań i w mniej lub bardziej uświadomiony sposób wpływa na nas i kształtuje nasze zachowania. Pogłębienie refleksji nad środowiskiem dźwiękowym może więc być nie tylko ważne z artystycznego lub naukowego punktu widzenia, ale każdemu czytelnikowi pozwalałoby bardziej cieszyć się i intensywniej przeżywać naszą dźwiękową codzienność.

Szczególne miejsce w tym numerze zajmuje Łódź, której poświęcony został cały osobny dział opisujący pejzaże dźwiękowe oraz środowisko akustyczne miasta a także ich oddziaływanie na muzykę, która w nim powstaje.