by Joanna Szumacher
KONCERT / PERFORMANCE
15.03.2015 l 6 dzielnica l Łódź
start: 20:00 / wjazd: FREE

BYLE DO WIOSNY


MATĚJ FRANK

&

JAKUB FRANK
/link FB/

BYLE DO WIOSNY to cykl wydarzeń, koncertów gdzie muzyka styka się ze sztukami wizualnymi. Jest spotkaniem dźwięku z obrazem, z działaniem performatywnym, ze specyficznym rodzajem pojmowania brzmienia jako tożsamego z twórcą, jego osobą, gestem oraz obrazem video. Do cyklu zostali zaproszeni artyści sztuk wizualnych, u których w kręgu zainteresowań znajduje się również muzyka. To spotkanie ma na celu możliwość zetknięcia się odbiorcy z nową jakością dźwięku połączonego z indywidualnym sposobem pojmowania przez artystę, tego czym jest muzyka i co z sobą niesie.

Co znajduje się między muzyka a sztukami wizualnymi? Czy bycie artystą sztuk wizualnych i brak edukacji muzycznej przekłada się na rodzaj granego dźwięku, czy jest czynnikiem ograniczającym artystę czy wartością dodatnią, poszerzającą pole działań muzycznych? Czy warstwa dźwiękowa tej muzyki ma w sobie więcej eksperymentu? Co to są muzyczne działania performatywne? Pytamy, odpowiadamy.


MATĚJ FRANKJAKUB FRANK
Czescy artyści mieszkający obecnie we Wrocławiu. Jakub jest studentem historii sztuki i muzykiem zajmującym się preparacją instrumentów w celu rozszerzania ich możliwości brzmieniowych i artykulacyjnych, natomiast Matěj to absolwent rzeźby (wyróżniony w konkursie “Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014”), podejmujący w swojej twórczości zagadnienie przenikania się sztuk wizualnych i dźwięku.W ramach działalności stowarzyszenia Bludný kámen organizują w Opawie i Ostrawie wystawy oraz koncerty muzyki eksperymentalnej. Hlukové stěny (Ściany szumów) to performans polegający na wydobywaniu określonych dźwięków z wyrysowanej w przestrzeni linii, która składa się z amplifikowanego drutu i taśmy magnetycznej. Za instrumenty służą artystom drobne przedmioty i urządzenia elektryczne.