KONCERT
16.01.2015 l Galeria i l Kraków
start: 19:00 / wstęp: 10 PLN


MAZUR /

DYMNY
/link FB/

Zapraszamy Państwa na koncert duetu Mazur/Dymny, który jest efektem pracy nad spontaniczną/swobodną improwizacją jako metodą twórczą. Muzycy konsekwentnie od kilku lat realizują założenie, że swobodna, intuitywna improwizacja jest najciekawszą metodą kreacji zdarzeń dźwiękowych, co wynika z samych właściwości materiału jakim jest dźwięk, z jego ulotnego, przemijającego charakteru. Koncerty duetu są aktami twórczymi sensu stricto, nie zaś prezentacją czy też odtworzeniem wcześniej przygotowanych sytuacji. Uznanie wszelkich zjawisk audialnych za równouprawnione do działań artystycznych pozwala muzykom poruszać się w, nieograniczonej wcześniejszymi założeniami dotyczącymi organizacji materiału dźwiękowego, przestrzeni akustycznej. Spontanicznie Organizowany Dźwięk to XXI-wieczna kontynuacja idei improwizacji non-idiomatycznej, wzbogacona o konsekwentną pracę nad metodą twórczą polegającą na adaptacji chińskiej, daoistycznej strategii działania do działalności artystycznej z dźwiękiem w sztuce współczesnej.

RAFAŁ MAZUR - akustyczna gitara basowa
MICHAŁ DYMNY - gitara elektryczna

Zaproponujemy Państwu koncert umożliwiający słuchanie akuzmatyczne. Dzięki ciemności, w której się odbędzie, wyłączeniu wrażeń wzrokowych, spodziewamy się uzyskać wyjątkową koncentrację na dźwięku.