KONCERT
20.12.2014 l Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego l Warszawa
start: 19:30  / wstęp: FREE


/link FB/

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej i Polskie Radio Program 2 zapraszają na koncert:
Uliana Horbaczewska (Ukraina) - śpiew
Włodek Pawlik - fortepian
Mariusz Wideryński - fotografia
oraz: 
Wołodymyr Bedzwin (Ukraina) - śpiew, wiolonczela
Ostap Slywynski (Ukraina) - śpiew
Ryszard Latecki - instrumenty perkusyjne, trąbka

MONASTER to fotograficzna opowieść Mariusza Wideryńskiego o prawosławnym monastycyzmie w Polsce, starocerkiewny śpiew zespołu ukraińskich wokalistów pod kierunkiem Uliany Horbaczewskiej oraz, budowane na tych archaicznych pieśniach, improwizacje fortepianowe Włodka Pawlika.....

"Do wyboru utworów muzycznych składających się na koncert „Monaster” zainspirowały mnie fotografie Mariusza Wideryńskiego. Jest to swoista fotograficzna przypowieść. Zależało mi na tym, aby opowieść układała się w unisono z obrazami przemawiającymi do nas poprzez śpiew, słowa, dźwięki. W muzyce tej staramy się połączyć to, co artystyczne z tym, co sakralne. Albowiem czysta forma jest pozbawiona głębi, nawet gdy jest doskonała... A chodzi przecież o muzykę cerkiewną. Muzykę będącą odpowiedzią na to widzialne i niewidzialne, co jawi się poprzez obrazy świątyń, dzwonów, ludzi, wody, ziemi i tęczy. Śpiewy ułożyły się w tryptyk:

Część pierwsza – świt, początek, przebudzenie Ducha
Część druga – modlitwa, spowiedź, wdzięczność, łączność z Bogiem
Część trzecia – zmartwychwstanie, nadzieja, radość 

Do głosów Ulany Horbaczewskiej i Ostapa Sływynskiego tworzących melodyczny i treściowy rdzeń projektu naturalnie dołącza śpiew i wiolonczela Wołodymyra Bedzwina, która brzmi jak czwarty głos, dodając niepowtarzalnej barwy.
Ogromną przestrzeń, objętość, nowe brzmienie tworzy muzyka Włodka Pawlika.
Precyzyjnie, doskonale czując muzykę, materie i fakturę prowadzi swoją refleksję dźwiękową Ryszard Latecki.
Wszystko razem składa się na dialog... Modlitewny dialog o Rzeczach Ważnych”.
Ulana Horbaczewska

Cykl fotografii będący źródłem inspiracji do tworzenia wydarzenia Monaster powstał w prawosławnych monasterach w Supraślu, w Zwierkach i na Świętej Górze Grabarce oraz w Skicie w Odrynkach. 

Przed i po koncercie pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej będą prowadzić zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz pomocy ofiarom kryzysu na Ukrainie (w ramach działań Polskiej Akcji Humanitarnej)