KONCERT
10-12.10.2014 l akademia muzyczna l krakówN I S H A

DYSKRETNY UROK TECHNOLOGII
/link FB/

Pojęcia kluczowe: przestrzeń, kinetyka, akusmatyka, obiekt dźwiękowy, ukryty, n i e w i d o c z n y, w i r t u a l n y, d y s k r e t n y, alternatywny, niszowy. Konferencja dotyczy przestrzeni w muzyce oraz wybranych form sztuki dźwiękowej z z a s t o s o w a n i e m z a a w a n s o w a n e j i alternatywnej technologii. Kinetyka przestrzeni dźwiękowej powiązana jest z formą i fakturą dzieła muzycznego, a także nową funkcją źródła dźwięku - instrumentu i obiektu dźwiękowego. Motoryka i trwanie struktur dźwiękowych powiązane z rezonansem miejsca i obszaru działania tworzą odniesienia do zarówno do sztuki kinetycznej jak i akusmatycznej. Gość specjalny i wydarzenie konferencji: GORDON MONAHAN - Speakers Swinging (link do eventu na Facebooku)10.10.2014
Gordon Monahan - Audio Art i instalacje dźwiękowe
12.00 Akademia Muzyczna / SME Studio A6
14.30 Akademia Sztuk Pięknych  / Wydział Intermediów

11.10.2014
Akademia Muzyczna / Sala Kameralna
referaty:
Sesja 1
11.00 Marek Chołoniewski - Kinetyka przestrzeni dźwiękowej
11.30 Gordon Monahan - Sztuka dźwiękowa i instalacja dźwiękowa
12.00 Jakub Polaczyk - Kinetyka wykonawcza i przestrzeń teatralno-wizualna w moich utworach z ostatnich lat
12.30 Maciej Ożóg - Ciało jako przestrzeń
13.00 Leszek Hefi Wiśniowski - Chopin a kinetyka
13.30 Barbara Bogunia - Kinetyka i przestrzeń
14.00 przerwa
15.00 Mateusz Bień - Znaczące uproszczenia. Między obrazem a dźwiękiem
15.30 Edyta Mąsior - Nisha. Technologia
16.00 Jan Piotr Cieślak - Architektura Dźwięku
16.30 Dariusz Mazurowski - Odwzorowywanie przestrzeni naturalnych i tworzenie wirtualnych środowisk akustycznych w muzyce elektroakaustycznej
17.00 Krzysztof Szwajgier - Cztery i pół minuty milczenia
17.30 Paweł Górecki - Przestrzeń. Uwagi filozoficzne
18.00 Rafał Mazur - Qiyun - przepływ/rezonans qi jako istotna zasada praktyki muzycznej kręgu wenren. Czyli dlaczego dla chińskich filozofów świat to przedmiot dźwiękowy.
19.00 Koncert muzyki akusmatycznej / Sala Koncertowa 
Karlheinz Stockhausen - Gesang der Junglinge
Dariusz Mazurowski - Symfonia nieakustyczna
Piotr Madej - Ephemeris
Krzysztof Wołek - Mobile Variations
Marek Chołoniewski - Waves +

12.10.2014
Akademia Muzyczna / Sala Kameralna
Sesja 2
11.00 Artur Lis - Oscyloszoki
11.30 Ostap Manulyak - Projekcja artystycznego języka wizualnego na płaszczyzne dźwiękową
12.30 dyskusja
20.00 Cricoteka / ul. Nadwiślańska 2-4
prolog Festiwalu Audio Art 2014