WYSTAWA
04.07. - 03.08.2014 l galeria sztuki wozownia l toruń


RYSOWANIE MUZYKI

„Muzyka jest czymś bezcielesnym, trudno uchwytnym, ulatującym wraz z chwilą. Wszelkie formy zapisu muzyki, literowe, nutowe i partytury sonorystyczne, starają się ukazać, że zakomponowane dźwięki da się przedstawić pod postacią statycznego obrazu. Od wynalezienia fonografu aż po współczesne cyfrowe studia nagrań, pojawiło się szereg urządzeń służących do tego, by można było zobaczyć dźwięk, powstrzymać jego dysseminacyjną naturę w pewnej redukcji. Chodzi tu o oscyloskopy, spektrogramy, analizatory widma dźwiękowego. Współcześnie dążenia artystów wzbogaciły te wysiłki o rozwiązania mniej ścisłe, w większym zakresie nieoczekiwane i zaskakujące, idące w stronę efektów synestezji i transkodowania. Rysowanie muzyki to zagadnienie, które tworzy jednostronną lub symetryczną relację między danymi wzrokowymi i słuchowymi. Projekt miał na celu stworzenie sytuacji komunikacyjnej między artystami, którzy zajmują się dźwiękiem i audiowizualnością. Jego efektem są obiekty i instalacje ukazujące przenikanie się rejestrów dźwiękowego i wizualnego, z uwzględnieniem możliwości przedstawiania muzyki pod postacią rysunku, grafiki, animacji lub innej techniki, cyfrowej lub analogowej.” (z zapowiedzi kuratora)

fot. Materiały promocyjne Galerii Sztuki Wozownia
Zaproszeni artyści to: Roman Bromboszcz, Patryk Daszkiewicz, Daniel Koniusz, Tomasz Misiak, Marek Rogulski, Anna Szwajgier, Andrzej Wasilewski, Zorka Wollny.

Z wystawą powiązane będą warsztaty artystyczne dla dzieci z cyklu „Sztuka prostoty szuka”, zaplanowane na środę 16 lipca.

Kurator: Roman Bromboszcz