AUDIOPERFORMANS
23.01.2014 l arsenał l poznań
start: 18 wstęp: FREE

„Jest tak jak teraz mikstejp”

/ ŁUKASZ RODZIEWICZ /
/link FB/

Z cyklu PERFORMAT.
Łukasz Rodziewicz. Autor tekstów, obiektów audio, nagrań dźwiękowych w estetyce lo-fi minimal rap. Zajmuje się nazywaniem stanów wewnętrznych, problematyką aktualności, zajść jednorazowych. Szczególną uwagę kieruje na dyskretny przedział bytowy, w którym sytuacje zaczynają się, sugerują swoją obecność, ale nie realizują w pełni.

„Jest tak jak teraz mikstejp” otwierają słowa: „powiedzmy, że teraz ja będę sobą, ty będziesz tobą, a to będzie tym”. Rodziewicz pokazuje subtelny, a jednak podstawowy dystans między teraz, a teraz nazywanym. Powoduje, że chwila obecna rozpada się na szereg atomów, miliony różnych odczuć i definicji.

Formuła “jest tak jak” jest gestem wprowadzającym subtelną różnicę w obrębie tego samego, powoduje nieoczywistość identyczności chwili obecnej. Bycie w stanie “tak jak” nie jest już ściśle określone, nie sprowadza się do tego, czym jest - jest jedynie podobne do siebie samego. Otwiera się, więc możliwość istnienia jakiejś innej aktualności, uwzględniającej to jak mogłoby być. Żeby mieć bezpośredni dostęp do przedmiotu obserwacji trzeba zrobić odstęp, i formuła “tak jak” ustanawia minimalny dystans. Pozwala to na znalezienie się w miejscu różnicy, w obszarze teraz poszerzonego o to, co potencjalne.